Du är här

VERKSAMHET

Nordic Mines startades år 2005 som ett prospekteringsbolag. Sensommaren 2011 togs ett nytt, avgörande steg i bolagets utveckling när brytningen av guldmalm inleddes i Laivagruvan i Finland – redan sex år efter det att Nordic Mines började prospektera i området.

Nordic Mines är idag ett komplett gruvbolag med verksamheten indelad i två grenar – prospektering och gruvbrytning. Prospektering bedrivs för närvarande i fem huvudområden där bolaget har undersökningstillstånd i Finland och Sverige och gruvbrytning i Laivagruvan i Finland.