Du är här

Styrelse

För att sköta den övergripande uppgiften att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter har Nordic Mines styrelse sju (7) ledamöter, samtliga valda vid bolagsstämman. Stockholmsbörsen ställer krav beträffande styrelsens sammansättning. Bland annat ska en majoritet av de stämmovalda ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare måste minst två av dessa ledamöter även vara oberoende av bolagets större aktieägare. Nordic Mines styrelse uppfyller dessa krav. Styrelsen uppfyller även kraven i koden för bolagsstyrning.


Vinod Sethi (f. 1962)
Ordinarie styrelseledamot och styrelseordförande i Nordic Mines sedan 7 januari 2016. Tidigare bland annat Managing Director Morgan Stanley Asset Management, Inc. Nuvarande styrelseuppdrag i Lau Su Holding AB, Lau Su Investment AB, Lau TZU Investment AB, ABTVRS Capital AB, TVRS Investments AB, KCP Sugar and Industries Corporation Ltd, Advanta Ltd, UPL Ltd, Amethyst Cafe Pvt Ltd, Sethi Funds Management Ltd, Anibrain Pvt Ltd och Anibrain Digital Technologies Pvt Ltd. Sethi är oberoende i förhållande till Nordic Mines och Nordic Mines ledning men beroende i förhållande till Nordic Mines huvudägare Lau Su Holding AB.

Hans Andreasson (f. 1965)
Ordinarie styrelseledamot i Nordic Mines sedan 7 januari 2016. Partner vid Mannheimer Swartlings Advokatbyrå i Stockholm. Nuvarande styrelseuppdrag omfattar Axcent of Scandinavia AB, Mannheimer Swartling Advokatbyrå Aktiebolag, Luciholding AB, TNG Group AB, Invici AB, LSI Logic Aktiebolag, To find out AB, listerius & partners Capital Advisors AB, SingPost AB, Key People Group AB, Eneo Solutions AB, Noor Capital Management AB, Elfström & Taflin Fastighets AB, Key People AB, Hans Andréasson Advokat AB, Bo Söderberg Advokat AB, Peter Ahlanko Advokat AB, G3 Investment i Sverige AB och Johan Carle Advokat AB. Andreasson är oberoende i förhållande till Nordic Mines och Nordic Mines ledning men beroende i förhållande till Nordic Mines huvudägare Lau Su Holding AB.

Torsten Börjemalm (f. 1939)
Ordinarie styrelseledamot i Nordic Mines sedan 7 januari 2016. Nuvarande styrelseuppdrag i Lovisagruvan AB (publ), Lovisagruvan Utveckling AB, Arctic Gold AB (publ), Arctic Gold Operations AB samt TB Management AB. Börjeholm är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.

Salim Govani (f. 1964)
Ordinarie styrelseledamot i Nordic Mines sedan 7 januari 2016. Indienbaserad investerare med en omfattande erfarenhet av investeringar i ett flertal olika branscher. Nuvarande uppdrag omfattar Managing Director Foresight Holdings Pvt samt styrelseuppdrag Lau Su Investments AB, Lau TZU Investment AB, Missionaim Capital AB, Bloom Packaging Pvt Ltd, Sethi Funds Management Pvt Ltd, Himalayan Ventures Pvt Ltd, ARR Bath and Home Pvt Ltd, Gowal Consulting Pvt Ltd och Gifting Online India Pvt Ltd. Govani är oberoende i förhållande till Nordic Mines och Nordic Mines ledning men beroende i förhållande till Nordic Mines huvudägare Lau Su Holding AB.

Kari Langenoja (f. 1953)
Ordinarie styrelseledamot i Nordic Mines sedan 7 januari 2016. Langenoja är ekonomi- och redovisningskonsult med omfattande erfarenhet från flera olika branscher och företag. Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Övriga uppdrag:  VD Flipper Marin AB, Styrelseledamot i Flipper Förvaltning AB,  Flipper Marin AB,  KaChi AB, Karla Ekonomi AB, LAO TZU Investments AB, Missionaim Capital AB, Silvi AB, TVRS Capital AB,  TVRS Investments AB, Vimmerby Datorservice AB, Zoothera AB, Zenaida AB, Galvanoservice A Hansen AB, Schlötter Svenska AB och Svenska Skydd AB. Langenoja är oberoende i förhållande till Nordic Mines och Nordic Mines ledning men beroende i förhållande till Nordic Mines huvudägare Lau Su Holding AB.

D. Saradhi Rajan (f. 1967)
Ordinarie styrelseledamot i Nordic Mines sedan 7 januari 2016. Rajan är grundare och Managing Director för Legacy Hill och tidigare Senior Vice President Vedanta. Rajan har genomfört förvärv, turn-arounds och skapat tillväxt i råvaruprojekt på en global arena. Nuvarande styrelseuppdrag i Legacy Hill Resources Ltd. Rajan är även partner i Associated Agents and Merchants samt Trustee i A.S.K.R. Trust. Rajan är beroende i förhållande till Nordic Mines och Nordic Mines ledning och även beroende i förhållande till Nordic Mines huvudägare Lau Su Holding AB.

Krister Söderholm (f. 1950)
Ordinarie styrelseledamot i Nordic Mines sedan 23 maj 2013. Utbildning: Geologi vid Åbo Akademi. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Arctic Gold AB, styrelseledamot i FRB Management Board, vd i KrisConsulting Oy.  Tidigare uppdrag: Kevitsa Mining Oy, Outokumpu Mining Oy, Bergmästare i Finland, Viscaria AB Sverige, A/S Bidjovagge Gruber, Norge m.m. Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. Krister Söderholm äger aktier i bolaget.