Du är här

Prospektering Laivagruvan

Laivafyndigheten är öppen i flera riktningar, vilket öppnar upp för en framtida utökning av malmbasen. Efter som fyndigheten dessutom är öppen på djupet finns det möjlighet till fortsatt dagbrottsbrytning till större djup än vad som för närvarande har planerats.

Därutöver har hittills ytterligare tre guldmineraliseringar påträffats i Laivas närområde – Kaukainen och Musunneva på omkring 2 kilometers avstånd från Laiva samt Oltava, som ligger 12 kilometer bort.

Den inledande prospekteringen i Musunneva och Kaukainen har visat förhöjda guldhalter i både jordtäcke och berggrund. Under 2010-2011 har Nordic Mines bedrivit prospektering i Oltava, 12 kilometer söder om Laivafyndigheten med hjälp av ”Borrugglan”.

Oltava är av speciellt strategiskt intresse eftersom det ligger inom transportavstånd från anrikningsverket i Laiva.

På sidorna som är länkade här under hittar du mer detaljerad information om Laivafyndigheten samt beskrivningar av arbeten och beräkningar samt övriga tekniska rapporter.