Du är här

Prospektering

Effektiv undersökning av ytmoränen, borrning och provtagning av både bottenmoränen och berggrunden samt kontinuerlig analys och utvärdering. Så ser de olika leden ut i den prospekteringsmetod som Nordic Mines använder. Nordic Mines egenutvecklade prospekteringsmetod baserad på undersökning av ytmoränen har varit en nyckelfaktor för framgångarna i Laivagruvan. Siktet i prospekteringsarbetet är för närvarande främst inställt på att utöka malmbasen i och runt Laivagruvan – och därmed förlänga gruvproduktionen i området. Parallellt kartläggs nya fyndigheter i bolagets övriga licensområden i Finland och Sverige.