Du är här

Projekt

Nordic Mines bedriver kontinuerlig och systematisk prospektering efter nya fyndigheter. För närvarande har bolaget undersökningstillstånd för 22 områden med en sammanlagd yta av 37 000 ha. De mest intressanta i dagsläget, där mineraliseringar i bergytan har påträffats och där prospekteringsarbetet är mest omfattande, är Laivagruvan, Oltava och Tormua i Finland samt Fjälltuna och Vassbo i Sverige. Fokus i prospekteringsarbetet ligger för närvarande främst på att förlänga produktionen i Laivagruvan.