Du är här

Miljöpolicy

I Nordic Mines miljöpolicy anges att omsorg om människor och miljö är ett av bolagets prioriterade områden. Företaget har därför som ett av sina kärnvärden att all verksamhet ska planeras och bedrivas med utgångspunkt från miljömässiga överväganden.

Vi kallar detta arbetssätt för Gröna Gruvor. Det genomsyrar bolagets dagliga arbetssätt. På ett mer formellt plan hänvisar Nordic Mines till reglerna genom för SveMins etiska regler för medlemsföretag om miljöskyddsarbete.

Vår miljöpolicy kan beställas genom att klicka här.