Du är här

Miljöarbete Laivagruvan

Ända sedan de första stegen mot Laivagruvan togs har representanter för Nordic Mines haft löpande möten med lokalbefolkningen i området. Intresset för gruvprojektet är stort och inställningen positiv både bland boende och lokala myndigheter. Diskussionerna har främst handlat om hur man på bästa sätt förhindrar att skadliga ämnen från gruvprocessen når sjöar och vattendrag samt hur man minimerar störningar i form av damm, buller och vibrationer.

Gruvbrytning ger alltid upphov till buller, vibrationer och damm. Därför har skogsridåer sparats vid Laivagruvan och bullervallar byggts. Vägen till och från gruvområdet har dragits genom ett obebyggt område ut till allmän väg för att orsaka så få störningar som möjligt.