Du är här

Miljö

Nordic Mines strävar efter att bli en förebild inom miljövänlig gruvbrytning. Därför måste miljön ständigt vara i fokus i alla aspekter av verksamheten, oavsett om det handlar om omsorg om lokalbefolkningen, planering av brytning, utvinning eller deponering av restprodukter. 

Gruvdrift leder ofrånkomligt till miljöpåverkan i gruvans omedelbara närhet. Därför strävar Nordic Mines dels efter att minimera inverkan på miljön, dels efter att skapa goda relationer med närboende, markägare och lokalsamhälle. I miljöarbetet ingår även att göra alla anställda uppmärksamma på hur de kan arbeta på ett så miljövänligt sätt som möjligt. En konsekvens av bolagets miljötänkande är att hålla energiförbrukningen på en så låg nivå som möjligt. Den energi som används ska dessutom i största möjliga mån vara miljövänligt producerad.

Miljötänkandet finns med även när det gäller prospekteringsarbete, som kan lämna vissa spår i naturen. Ett exempel på detta fokus är utvecklingen av prospekteringsborrmaskinen ”Borrugglan”, som har tagits fram i samarbete med Atlas Copco och Snorre Maskin i syfte att minimera körskador vid prospekteringsarbetet. Den ger även förbättrad arbetsmiljö, jämfört med konventionella borrmaskiner.