Du är här

Metodik och analysmetoder

Nordic Mines använder laboratorier i Finland, Sverige och Kanada för analys av jord, bergprover och borrkärnor.  Läs mer om deras tillvägagångssätt och metoder. Under tekniska rapporter finns en utförlig beskrivning av beräkningsmetoder för Mineraltillgång och Malmreserv.

Analys av jord och bergprov

Prospekteringsborrningar, PBH-borrning, är utförda med Nordic Mines egen borrigg. Topphammarborrning har en borrdiameter på 76 mm i morän och 68 mm i berg. Moränproven är baserade på 1 meter sektioner, bergprovet är baserat på 1-2 meters borrning i berg. Provstorleken är 1 kg på både morän och berg meter.


Jordproven är provberedda och analyserade på Pioneer Laboratories (ej ackrediterat lab) Provberedningen och analys på Pioneer: Multi-element ICP analysen, 0,500 g av provet är uppslutet i 3 ml kungsvatten, spätt med 10 ml vatten. Guld analysen är utförd på 20 gram prov uppslutet i kungsvatten, MIBK extraherat, och analyserat med atomadsorption.

Bergproven analyseras hos ALSChemex lab i Piteå eller Outokumpu. ALS Chemex provberedning och analys följer följande schema: Torkning av prov i 100–110°C, krossning ner till 70 procent < 2 mm, splittning till 250 gram, pulverisering, 50 gram delprov analyseras enligt Au-ICP 22.

Analys av borrkärnor

Borrkärnorna sågas på längden, hälften av kärnan skickas till analys, resterade del av kärnan har sparats som referensprov. Analyserna är baserade på enmeterssektioner. Om någon del av borrkärnan ej varit analyserad har guldhalten satts till noll. 

De analyser av borrkärnor som utfördes av Outokumpu, t.o.m. 1986 analyserades vid Outokumpus eget laboratorium. Analyser av borrkärnor efter 1986 har analyserats vid Finska statens laboratorier (GTK) (Akrediterat enl FINAS) och vid ALS Chemex laboratorier (Akrediterat enl Standards Council of Canada no 579).

GTK´s provberedning och analys följer följande schema: Torkning av prov i 70°C, krossning i käftkross, malning i ståltråg, 50 gram delprov i Pb-fire assay, analys av guld med ICP-AES metod. ALS Chemex provberedning och analys följer följande schema: Torkning av prov i 100–110°C, krossning ner till 70 procent < 2 mm, splittning till 250 gram, pulverisering, 50 gram delprov analyseras enligt Au-ICP 22.