Du är här

Ledning

Nordic Mines ledning består av följande personer.

 

 D.Saradhi Rajan (f. 1967) Verkställande direktör i Nordic Mines sedan mars 2016.

Rajan är grundare av gruvkonsultbolaget Legacy Hill Resources. Han har en bakgrund inom råvaru- och energisektorn både i såväl ledningspositioner som investerare och finansiell rådgivare. Rajan var tidigare Senior Vice President vid Vedanta Resources Plc. Under sin tid på Vendanta genomförde han ett antal omdanande förvärv och finansieringar i olika jurisdiktioner inklusive förvärven av Cairn India, Anglo Zinc samt järnmalmsprojekt i Liberia. Dessförinnan arbetade Rajan vid en hedgefond inriktad på tillväxtländer där han var involverad i en rad komplexa förvärv, finansieringar och rekonstruktioner inom gruv- och energisektorn. Han har också arbetat som finansiell rådgivare, senast som Managing Director vid Bank of America Merrill Lynch och dessförinnan vid Donaldson, Lufkin & Jenrette och Lazard. Rajan har varit auktoriserad revisor vid Price Waterhouse Cooper, har en Bachelor of Commerce från Loyola College and gick i skola vid The Doon School.
 
 

 Andrew Malim,  Chef gruvutveckling Laiva sedan februari 2016.


Gruvanalytiker och entreprenör som i över 35 år arbetat med analys av gruvprojekt samt finansiering och operativ ledning av gruvbolag. Malim har stor kunskap inom geologi och geologiska strukturer och har varit involverad i ett flertal betydande gruvprojekt i Kanada, Afrika, dåvarande Sovjetunionen, USA och Kina. Malim var en av grundarna av James Capels gruvteam och även grundare av Lion Mining Group (”Lion Mining”) som associeras med Diamondfields (Voisey’s Bay nickel), Delaware Resources (SNIP gold mine), Blackdome Mining (Blackdome gold mine) och First Quantum Copper (Zambian copper). Han har även innehaft chefspositioner i flera börsnoterade gruvbolag.
 
 
 

 Nigel Pickett, Chef strategi och affärsutveckling sedan februari 2016.


Pickett påbörjade sin karriär som processingenjör. Han tillbringade 15 år i kolgruveindustrin, sju år som mekanisk ingenjör på ovan- och underjordsanläggningar samt åtta år som chef vid anrikningsverk. Under den här tiden arbetade han med flera förbättringsprojekt inom anrikning, däribland ombyggnaden av det anrikningsverk varvid han senast var anrikningschef. Pickett tillbringade därefter två år inom forskning och utveckling då han utvecklade en ny process för att tillverka kolpellets. Pickett har arbetat som konsult för SRK UK inom due diligence gruppen. I sin roll på SRK har han lett både ovan- och underjordsprojekt för såväl platina-, diamant-, kol-, brunkol- samt fosfatfyndigheter. Han har som konsult även varit projektledare för lönsamhetsstudier (Feasibilitystudies) i Pakistan och Saudiarabien, projektlett en utvecklingsstudie (Innovation Audit) i Ryssland, projektlett tekniska och affärsmässiga förbättringsprojekt i Ryssland, projektlett utvärderingen av ett möjligt förvärvsobjekt i Colombia och projektlett utvärderingen av ett entreprenadarbete i Polen. När SRK grundade sin verksamhet i Kazakstan kom Pickett att ha en nyckelroll. Pickett är auktoriserad manager, Fellow vid the Chartered Management Institute och innehar en MBA från Cardiff Business School.
 

Tony Butler, CFO

 

Tony kommer närmast från Legacy Hill Resources där han är Head of Finance med ansvar för alla delar av corporate finance, finansiell planering, system och kontroll. Tony har tidigare varit styrelseledamot för Cutfield Freeman & Co där han var verksam under 8 år samt Vice President för Metals & Mining vid Nomura International. Tony har lett flera transaktioner, bland annat inom publik M&A, kapitalanskaffningar genom både equity och debt capital markets samt såväl joint ventures som projekt- och offtakefinansieringar för flera olika typer av gruvbolag, alltifrån stora bolag som Rio Tinto och Anglo American till små gruvbolag med enstaka gruvor. Tony har arbetat med bolag som är börsnoterade på bland annat London Stock Exchange, Toronto Stock Exchange och Australia Securities Exchange. Tony har examina från Merton College i Oxford och Kings College i London samt en Graduate Diploma i juridik.

 

 

 Peter Finnäs, (f. 1962) t.f. General manager Laivagruvan sedan november 2015, Prospekteringschef sedan januari 2006.


Peter Finnäs har mångårig erfarenhet av gruvbranschen och har en fil kand inom geologi och mineralogi. Han har tidigare arbetat som prospekteringsgeolog åt Endomines Oy och Kalvinit Oy samt bade som gruv- och prospekteringsgeolog åt Terra Mining AB. Peter är bosatt i Finland. Peter Finnäs äger aktier i bolaget.
 
 
 
 
 
 
 Peter Kuiper, (f. 1961) Utvecklingschef sedan januari 2006.

Peter Kuiper har mångårig erfarenhet av att leda företag och att delta i styrelsearbete inom gruvbranschen. Han har en fil kand i geologi och är utsedd till kvalificerad person av SveMin. Han har tidigare fullgjort uppdrag som styrelseledamot i TerraMining och Scanor Mining AS samt har varit prospekteringschef i TerraMining samt teknisk direktör och utvecklingschef på ScanMining. Peter Kuiper äger aktier i bolaget.
 
 
 
 
 
 

Ludmilla Lundberg, Senior Advisor, Compliance and Reporting

Ludmilla har 20 års erfarenhet av att arbeta med compliance och rapportering som ekonomisk controller och chefsekonom i stora börsnoterade bolag som Skanska, SEB, ABB och Vattenfall. Tidigare har Ludmilla även varit tillförordnad ekonomichef i det börsnoterade bolaget Copperstone Resources AB.

 

Ola Wahlquist, Senior Advisor

Ola Wahlquist är en framstående expert på riskhantering, frågor om compliance samt revision. Ola har över 30 års erfarenhet på ledande nivå, och var Senior Partner på Ernst & Young. Han har varit förbunden i uppdrag med många stora och medelstora börsnoterade bolag i Norden, inklusive gruvföretag.