Du är här

Finansiella rapporter

Här nedan återfinns samtliga ekonomiska rapporter från år 2005 och framåt. Filerna är i PDF-format och kräver Acrobat Reader för att kunna läsas. Om du inte har programvaran installerad klicka här.

2017-08-22 Pressmeddelande (PDF) Ladda hem
2017-05-23 2017 Q1 Swedish Ladda hem
2017-04-28 Nordic Mines Arsredovisning 2016 Ladda hem
2017-03-01 20170228 Bokslutskommunike´ 2016 med redaktionella a¨ndringar Ladda hem
2017-02-28 20170228 Bokslutskommunike´ Ladda hem
2016-11-30 NORDIC MINES AB (publ): Delårsrapport tredje kvartalet 2016 Ladda hem
2016-08-18 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2016 Ladda hem
2016-05-12 Nordic Mines Årsredovisning 2015 Ladda hem
2016-05-12 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2016 Ladda hem
2016-02-25 NORDIC MINES AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 Ladda hem
2015-10-30 Delårsrapport jan - sept 2015 Nordic Mines AB (publ) Ladda hem
2015-08-18 Nordic Mines AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Ladda hem
2015-05-28 Årsredovisning 2014 Ladda hem
2015-04-30 Nordic Mines AB (publ) första kvartalet Ladda hem
2015-02-19 Nordic Mines AB (publ) bokslutskommuniké 2014 Ladda hem
2014-11-07 Delårsrapport jan - sept 2014 Nordic Mines AB (publ) Ladda hem
2014-08-29 Nordic Mines Delårsrapport januari - juni 2014 Ladda hem
2014-04-23 Nordic Mines AB Q1 januari - mars 2014 Ladda hem
2014-04-08 Nordic Mines Årsredovisning 2013 Ladda hem
2014-02-06 Nordic Mines AB (pbul) Bokslutskommuniké 2013 Ladda hem
2013-10-31 Nordic Mines AB Delårsrapport Q3 2013 Ladda hem
2013-08-08 Nordic Mines AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2013 Ladda hem
2013-05-08 Nordic Mines AB (publ) Q1 rapport 2013 Ladda hem
2013-04-23 Nordic Mines Årsredovisning 2012 Ladda hem
2013-02-13 Nordic Mines AB (publ) Bokslutskommunké 2012 Ladda hem
2013-02-13 Nordic Mines AB Bokslutskommunike 2012 Ladda hem
2012-11-15 Läs NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari-september 2012 Ladda hem
2012-08-16 Nordic Mines Q2 2012 SV Ladda hem
2012-05-09 Nordic Mines AB delårsrapport januari-mars 2012. pdf-fil Ladda hem
2012-04-17 Nordic Mines 2011 SE web Ladda hem
2012-02-16 NordicMines AB (publ) Bokslutskommuniké 2011 Ladda hem
2011-11-16 Nordic Mines Delårsrapport jan-sep 2011 Ladda hem
2011-08-17 Nordic Mines Q2 Ladda hem
2011-05-19 Nordic Mines Q1 Ladda hem
2011-04-29 Årsredovisning 2010 Ladda hem
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010 Ladda hem
2010-11-17 Nordic Mine Q3 Ladda hem
2010-08-17 Halvårsrapport 2010 Ladda hem
2010-05-04 Delårsrapport januari-mars 2010 Ladda hem
2010-04-19 Årsredovinsning 2009 Ladda hem
2010-02-18 Bokslutskommunike 2009 Ladda hem
2009-11-24 Miljötillstånd Laiva Ladda hem
2009-11-18 Delårsrapport januari-september 2009 Ladda hem
2009-08-18 Halvårsrapport 2009 Ladda hem
2009-05-12 Delårsrapport Q1 2009 Ladda hem
2009-04-28 Årsredovisning 2008 Ladda hem
2008-11-18 Delårsrapport januari-september 2008 Ladda hem
2008-08-19 Halvårsrapport januari-juni 2008 Ladda hem
2008-05-06 Bolagsstämmokommuniké Ladda hem
2008-05-06 Delårsrapport januari-mars 2008 Ladda hem
2008-04-22 Bifogad fil: NordicMinesAB_AnnualReport2007.pdf Ladda hem
2008-02-14 BokslutskommnikeNM2007 Ladda hem
2007-11-20 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007 Ladda hem
2007-09-11 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007 Ladda hem
2007-05-10 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2007 Ladda hem
2007-02-22 Bokslutskommuniké 2006 Ladda hem
2006-11-14 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2006 Ladda hem
2006-08-29 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2006 Ladda hem
2006-05-19 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006 Ladda hem
2006-04-20 Årsredovisning för 2005 Ladda hem
2006-03-17 Bokslutskommuniké 2005 Ladda hem

text text