Du är här

Arbeta hos oss

Gruv- och prospekteringsbranschen är en av världens mest spännande industrier. Att leta efter mineraler, identifiera fyndigheter och så småningom utvinna metaller har utövat en stark lockelse på människan genom civilisationer och århundraden. Idag har utvecklingen av processer, brytnings- och utvinningsmetoder gjort det möjligt att utvinna metaller med lönsamhet, där det tidigare var omöjligt. Samtidigt har framstegen inom prospekteringsmetoder inneburit att nya fyndigheter upptäcks och kan kartläggas med större precision. 

Från nya karriärmöjligheter och arbetstillfällen till utveckling av infrastruktur och hela samhällen. Från rymdutveckling till nanoteknologi och Iphones. Från tecken på makt och rikedom till symbol för kärlek. Från att vara bas för världens valutasystem till att få internet att fungera. Guld gör betydligt mer än att glittra. Den mytomspunna metallen har fått många hjärtan att klappa fortare – av många olika anledningar. Men trots sina unika egenskaper är guld en död materia till dess att människor upptäcker, bryter, utvinner och använder det. Därför är guldets historia tätt sammankopplad till vår civilisations historia.

Möt några av människorna i Nordic Mines.