Du är här

Aktien

 

Aktiekapitalet i Nordic Mines är 249 707 137,86 kronor, fördelat på 565 722 756 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,4414 kronor.

Bolagets samtliga aktier är denominerade i svenska kronor. Aktierna har upprättats enligt aktiebolagslagen (2005:551) och ägarnas rättigheter kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som föreskrivs av denna.


Sedan 18 juli 2008 är bolaget noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap-listan under benämningen NOMI.


Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 200 000 000 kronor högst 800 000 000 kronor, och antalet aktier vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000 aktier.

I tabellen nedan redovisas förändringar i aktiekapital och antalet aktier sedan bildandet av bolaget.
De 5 000 000 nyemitterade aktierna i juli 2005 har betalats med apportegendom värderad till 9 000 000 kronor. Övriga aktier har betalats med likvida medel.

  

Tidpunkt Händelse  Ökning aktiekapital  Totalt  aktiekapital Ökning antal aktier Totalt antal aktier Emissionskurs

Feb2005

Jul 2005

Jul 2005

Sep2005

Jan2006

Dec2006

Jan2007

Jan2008

Jun2008

Jan2010

Feb2010

Feb2010

Dec2010

Mars2012

Maj 2012

Juni2012

Juli2012

Juli2012 

Aug2012

Jan 2013

Feb 2013

Sept 2014

Aug 2015

Aug 2015

Sept 2015

Dec 2015

Bolagsbildning

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Ut_teckningsop.

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Minskning aktiekapital

Nyemission

Aktiesammanslagning

Nyemission

100 000 

3 000 000

5 000 000

1 900 000

2 000 000

5 000 000

1 000 000

100 000

5 171 428

6 923 077

2 315 394

11 748

2 400 000

1 750 000

144 000

2 500 000

38 873 387

442 260

6 672 944

252 201 683

3 711 031

50 618 262, 44

-147 245 000

0,1811

-

5 116 923,24

100 000

3 100 000

8 100 000

10 000 000

12 000 000

17 000 000

18 000 000

18 100 000

23 271 428

30 194 505

32 509 899

32 521 647

34 921 647

36 671 647

36 815 647

39 315 647

78 189 034

78 631 294

85 304 238

337 505 921

341 216 952

391 835 214, 44

244 590 214,44

244 590 214,62

244 590 214,62

249 707 137,86

 

3 000 000

5 000 000

1 900 000

2 000 000

5 000 000

1 000 000

100 000

5 171 428

6 923 077

2 315 394

11 748

2 400 000

1 750 000

144 000

2 500 000

38 873 387

442 260

6 672 944

252 201 683

3 711 031

5 061 826 244

-

4

-5 349 012 768

511 692 324

100 000

3 100 000

8 100 000

10 000 000

12 000 000

17 000 000

18 000 000

18 100 000

23 271 428

30 194 505

32 509 899

32 521 647

34 921 647

36 671 647

36 815 647

39 315 647

78 189  034

78 631 294

85 304 238

337 505 921

341 216 952

5 403 043 196

5 403 043 196

5 403 043 200

54 030 432

565 722 756

1,00

1,67

1,80

2,05

10,00

25,00

25,00

12,50

20,00

26,00

26,00

26,00

38,50

51,00

31,42

6,00

6,00

6,00

6,00

1,10

1,10

0,03

-

0,0453

-

0,20