PRESSMEDDELANDE, 23 Maj 2017NORDIC MINES AB (publ)

Första kvartalet 2017

 Pressmeddelandet som pdf >


Nordic Mines får erbjudande om garanterad nyemission

 

Den 11 maj 2017 mottog Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") ett erbjudande från Lau Su Holding AB ("Lau Su"), bolagets största aktieägare, som innehar 21,7 procent av stamaktierna i Nordic Mines, om en garanterad nyemission som stöd till företaget. Förslaget är avsett att ersätta affärsuppgörelsen med Firesteel Resources Inc ("Firesteel").

Huvudvillkoren i Lau Sus förslag är:

  • 69,1 miljoner kronor i nyemission
  •    Pris fastställt till 0,285 SEK per aktie
  • Lau Su satsar 3,0 miljoner USD i nya investeringar
  •   Omvandling av 1,2 miljoner USD i lån som tidigare tillhandahållits av Lau Su, plus ränta avseende emissionskursen
  •     1,0 miljoner USD ställs till förfogande omedelbart genom ett kortfristigt lån för att klara Nordic Mines finansieringskrav
  •     Lau Su ska leda ett skuldkonsortium som ska tillhandahålla minst 6 miljoner dollar för skuldfinansiering säkrade mot bolagets tillgångar och exklusiva rättigheter till bolagets guldproduktion i 5 år
  •       Lau Su tar över kontrollen av bolaget genom att man efter nyemissionen har tre av bolagets fyra styrelseledamöter

Styrelsen för Nordic Mines har svarat på Lau Su rörande vissa av villkoren i förslaget och kommer att utvärdera det och eventuella justeringar av förslaget. 

Nordic Mines har utsett finansiella rådgivare att hjälpa styrelseledamöterna att utvärdera förslaget och jämföra det med den föreslagna affärsuppgörelsen med Firesteel, som meddelades den 10 april 2017 och som uppdaterades den 9 maj 2017.  Styrelsen kommer i god tid att göra en rekommendation till aktieägarna. Under tiden fortsätter Bolaget att arbeta med affärsuppgörelsen med Firesteel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

D. Saradhi Rajan, vd: Tel: +44 743 271 1564

Ole Eikeland: Tel: +47 900 60 666

Mer information om Nordic Mines finns på webbplatsen: www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 12:00 CET den 15 maj 2017 via kontaktpersonens PR-byrå enligt ovan.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även: www.nordicmines.com.

 

 Pressmeddelandet som pdf >


Godkännande att bearbeta malm från tredje part

 

Den 9 maj 2017, när Bolaget publicerade Marknadsuppdateringen från Nordic Mines, fick Bolaget en skriftlig bekräftelse att det får tillstånd att bearbeta malm och koncentrat från tredje part för upp till 18 procent av anläggningens kapacitet för högkvalitativ malm (en liten del av kapaciteten hos lakningskretsen). Detta är föremål för kontroll att avfallets sammansättning och rester från driften inte förändras på något väsentligt sätt jämfört med Laivas vanliga utsläpp och malmrester. Dessutom är detta godkännande villkorat av att Nordic Mines lämnar en analys av den malm och det koncentrat som ska bearbetas för godkännande minst fyra månader före planerad bearbetning av sådan malm och sådant koncentrat.

 

Tillståndet är föremål för en klagomålsperiod på 30 dagar.

 

Detta bekräftar bolagets uppfattning att hantering av allt externt material skulle innebära databearbetning, analyser, läcktester m.m. och sålunda utgöra en märkbar rapporteringsbörda för företaget. Miljömyndigheterna kan bestämma sig för nya övervakningsparametrar beroende på kvaliteten hos det externa materialet.

 

Vidare noterar Bolaget att 

 

(i)            

det finns få potentiella materialkällor inom ett tillräckligt kort avstånd från Laiva, vilket innebär att material från tredje part skulle kunna tullbehandlas ekonomiskt i Laiva, 

(ii)          

Nordic Mines för närvarande inte har några erbjudanden om materialleverans till anläggningen och 

(iii)         

anläggningen inte kan drivas ekonomiskt med leverans av material från tredje part som motsvarar endast 18 procent av anläggningens kapacitet för högkvalitativ malm, och skulle sålunda vara beroende av malm från Laivagruvan. 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

D. Saradhi Rajan, vd: Tel: +44 743 271 1564

Ole Eikeland: Tel: +47 900 60 666

Mer information om Nordic Mines finns på webbplatsen: www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 16.30 CET den 11 maj 2017 via kontaktpersonens PR-byrå enligt ovan.

 

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.  Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även: www.nordicmines.com

 Pressmeddelandet som pdf >


Kallelse till aktieägarmöte

 

Som nämnts i ett tidigare pressmeddelande, Marknadsuppdatering från Nordic Mines, bekräftar Bolaget detaljerna för aktieägarmötet enligt nedan:

 

Datum: 16 maj, 2017

Klockslag: 16:30 till 18.30

Plats: Locanda, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm, Sverige

 

Saradhi Rajan, vd, kommer att göra en presentation liksom Michael Hepworth, vd för Firesteel. Både är sedan tillgängliga för frågor.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

D. Saradhi Rajan, vd: Tel: +44 743 271 1564

Ole Eikeland: Tel: +47 900 60 666

Mer information om Nordic Mines finns på webbplatsen www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande klockan 14:30 CET 10 maj 2017.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista Se även www.nordicmines.com.

Pressmeddelandet som pdf >


Marknadsuppdatering från Nordic Mines

 

Nordic Mines AB (publ) publicerar årsredovisning Marknadsuppdatering. Läs här. 


Frågor och svar

 

Nedan anger företaget en rad frågor och svar som är typiska frågor för att kunna hjälpa aktieägarna att bättre förstå transaktionen med Firesteel. Läs dem här.

 

 

 

 

 

Valberedning i Nordic Mines

I enlighet med årsstämmans beslut 2016 har det inrättats en valberedning inför årsstämman 2017 i Nordic Mines AB (publ) (”Nordic Mines”). I valberedningen ingår Mr. Nikul Sarin, Mr. Ajay Anand, Mrs. Catharina Lagarstam, Mr. Fredrik Zettergren och Mr. Torbjörn Bygden. Mr. Zettergren och Mr. Bygden representerar Lau Su Holding AB.

Mrs. Catharina Lagerstam representerar de mindre aktieägarna i Nordic Mines. Valberedningens sammansättning baseras i enlighet med årsstämmans beslut 2016.

Till ordförande för valberedningen har Mr. Ajay Anand utsetts.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

D. Saradhi Rajan, CEO: +44 743 271 1564

Ole Eikeland:  +47 900 60 666

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08.00 CEST.

 

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.


Pressmeddelandet som pdf >


 


 

Nordic Mines publicerar Årsredovisning för 2016


Nordic Mines AB (publ) årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida www.nordicmines.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

D. Saradhi Rajan, CEO: +44 743 271 1564

Ole Eikeland:  +47 900 60 666

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08.00 CEST.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.


Årsredovisning 2016 som pdf >