PRESSMEDDELANDE 26 september 2016


Nordic Mines: Positiva tidiga testresultat från sorteringstestet

 

Nordic Mines (”Bolaget”) är glada att kunna meddela att man framgångsrikt slutfört ett 70-tons sorteringstest vid Björkdalsgruvan, Sverige. Bolaget har kunnat använda samma sorteringsmaskin och utrustning som användes för Björkdals 60 000-tons test på låghaltig malm. Under testning har vi bekräftat att laser sorteringstekniken konsekvent upptäcker Laivas guldbärande kvartsgångar och är därför den lämpligaste teknologin för malmsortering vid Laivagruvan.

Länk till pressmeddelandet  PDF-fil>>


För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 15:30 den 26 september 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com